reg_val_unit_t

Overview:

.   

Details:

Resource Set: Standard 00:00:00:00:00:00:00:00-0
Index: 30
Headerfile: snvt_rvu.h
RVU_NUL-1invalid unit of measure (INVALID)
RVU_NONE0no units specified ( )
RVU_W1Watts (W)
RVU_KW2kiloWatts (kW)
RVU_MW3megaWatts (MW)
RVU_GW4gigaWatts (GW)
RVU_VAR5Volt-Amperes reactive (var)
RVU_KVAR6kilo-Volt-Amperes reactive (kvar)
RVU_MVAR7mega-Volt-Amperes reactive (Mvar)
RVU_GVAR8giga-Volt-Amperes reactive (Gvar)
RVU_WH9Watt-hour (Wh)
RVU_KWH10kiloWatt-hour (kWh)
RVU_MWH11megaWatt-hour (MWh)
RVU_GWH12gigaWatt-hour (GWh)
RVU_VARH13Volt-Amperes reactive -hour (varh)
RVU_KVARH14kilo-Volt-Amperes reactive -hour (kvarh)
RVU_MVARH15mega-Volt-Amperes reactive -hour (Mvarh)
RVU_GVARH16giga-Volt-Amperes reactive -hour (Gvarh)
RVU_V17Volts (V)
RVU_A18Amps (A)
RVU_COSF19(cosf)
RVU_M320cubic metres (m^3)(cu.m)
RVU_L21litres (l)
RVU_ML22millilitres (ml)
RVU_USGAL23U.S. Gallons (USG)
RVU_GJ24giga-Joules (GJ)
RVU_MJ25mega-Joules (MJ)
RVU_MCAL26megacalories (Mcal)
RVU_KCAL27kilocalories (kcal) / Calories (Cal)
RVU_MBTU28mega-British thermal units (mBtu)
RVU_KBTU29kilo-British thermal units (kBtu)
RVU_MJH30mega-Joules per hour (MJ/h)
RVU_MLS31millilitres per second (ml/s)
RVU_LS32litres per second (l/s)
RVU_M3S33cubic-metres per second (m^3/s) (cu.m/s)
RVU_C34(C)
RVU_LH35litres per hour (l/h)
RVU_VA36Volt-Amperes (VA)
RVU_KVA37kiloVolt-Amperes (kVA)
RVU_MVA38megaVolt-Amperes (MVA)
RVU_GVA39gigaVolt-Amperes (GVA)
RVU_VAH40Volt-Ampere hours (VAh)
RVU_KVAH41kiloVolt-Ampere hours (kVAh)
RVU_MVAH42megaVolt-Ampere hours (MVAh)
RVU_GVAH43giga-Volt-Ampere hours (GVAh)
Used by:

SNVT_reg_val  SNVT_reg_val_ts